Evaluatieformulier

Inhoudelijk eindverslag


Overige informatie kunt u als bijlage meesturen. We denken hierbij aan eigen inhoudelijk verslag, krantenknipsels, foto’s, folders en dergelijke.


Als u nog vragen hebt of andere informatie wilt delen, mail info@haagsgroenekruisfonds.nl.