Aanvraagformulier

Uw aanvraag wordt tussendoor automatisch opgeslagen.
Vul hier uw kenmerk in en ga verder met de aanvraag.

Algemene gegevens organisatie

Uw aanvraag is opgeslagen onder kenmerk . U kunt tussendoor stoppen met de aanvraag en deze later vervolgen door het kenmerk in te voeren.

Project

Uw aanvraag is opgeslagen onder kenmerk . U kunt tussendoor stoppen met de aanvraag en deze later vervolgen door het kenmerk in te voeren.

Kosten en dekking project

Uw aanvraag is opgeslagen onder kenmerk . U kunt tussendoor stoppen met de aanvraag en deze later vervolgen door het kenmerk in te voeren.

Bijlagen

Let op dat een bijlage niet groter is dan 2 Mb.
Kleinere bestanden (bij voorkeur PDF) kunnen beter verwerkt worden. PDF's kunnen eventueel verkleind worden via https://smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen.


Hiermee is uw aanvraag afgerond . U moet de aanvraag verzenden via de knop "verzenden" . Na verzending van de aanvraag krijgt u een kopie in uw mail . De vergaderdata van de Haags Groene Kruis Fonds vindt u op deze site.

NB: Indien uw financieringsaanvraag leidt tot een financiële bijdrage van het Haags Groene Kruis Fonds, verplicht u zich bij acceptatie tot het, binnen uiterlijk 2 maanden na realisatie van het project, doen toekomen van:

  • een evaluatierapport
  • een financiële verantwoording, waaronder een lijst met namen van de fondsen en hun toegezegde bijdragen