Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over het Haags Groene Kruis fonds, alsmede over de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het fonds.

Het Haags Groene Kruis fonds behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de informatie te wijzigen.

Hoewel het Haags Groene Kruis Fonds grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van de informatie op de website, kan het fonds er niet voor instaan dat de informatie volledig juist en actueel is. De informatie kan dan ook niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op financiële steun van het Haags Groene Kruis Fonds.

Onze privacyverklaring is beschikbaar als PDF.