Hoe kunt u een bijdrage aanvragen?

Hebt u de quickscan gedaan en was de uitkomst positief? Dien dan direct de aanvraag voor een bijdrage bij ons in.

Wat moet u doen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de volgende documenten bij:

  • een uittreksel Kamer van Koophandel (bij 1e aanvraag);
  • de begroting van het project;
  • het projectplan

Besluitvorming

Het bestuur besluit in de bestuursvergadering of uw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Hierbij worden ook de leden van de Adviescommissie gehoord.
Het besluit wordt u schriftelijk meegedeeld onder verwijzing naar
de algemene voorwaarden.

Na afloop

Na afloop van het project vragen we van u een verslag en een bestedingsverklaring. Laat u deze evaluatie na, of ontbreekt de bestedingsverklaring, dan vorderen we de financiële bijdrage terug. De formulieren kunt u digitaal ondertekenen. Voor meer informatie: digitaal ondertekenen

Formulieren:

U kunt deze formulieren ook opvragen bij het secretariaat: info@haagsgroenekruisfonds.nl