Wat komt in aanmerking?

Misschien hebt u een goed idee: een fietsclub voor ouderen bijvoorbeeld, met begeleiding van vrijwilligers. Of een ‘verhalentafel’ als wijkactiviteit. U weet al dat er belangstelling is, maar voor de uitvoering ervan ontbreekt (een deel van) de financiële invulling.

Dan kunt u denken aan ondersteuning door het Haags Groene Kruis Fonds. Want juist als het om initiatieven en PROJECTEN gaat OP HET GEBIED VAN ZORG EN WELZIJN is Het Haags Groene Kruis Fonds geïnteresseerd. Projecten die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande aanbod. We nodigen u van harte uit om uw project in te dienen.

Eenmalig of met een langere looptijd

Waaraan kunt u denken? Het kan een eenmalig project zijn om iets uit te proberen of iets wat u gewoon wilt doen. Maar evengoed kunt u een aanvraag doen voor een project/programma met een langere looptijd.

Grote kans

Wij beoordelen uw aanvraag naar ‘harde’ voorwaarden (zie hierna). Maar ook inhoudelijk kijken we naar specifieke punten. Heeft het bovendien een innovatief karakter of is het een initiatief dat mensen helpt om ‘mee te doen’ in de maatschappij, dan heeft zo’n project een streepje vóór.

Waaraan voldoen?

De voorwaarden voor toekenning van financiële ondersteuning op een rij:

  • Het project richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn van inwoners van Den Haag. Culturele projecten zijn hierbij uitgesloten.
  • De aanvrager is een stichting, vereniging of groepje van particulieren;
  • De financiële bijdrage van het fonds heeft geen gevolgen voor reeds toegekende of toe te kennen subsidies (in de zin dat deze kunnen worden ingetrokken of gekort);
  • De gevraagde bijdrage heeft geen structureel karakter en past binnen de mogelijkheden van het fonds; de gemiddelde bijdrage is 5000 euro.
  • Er mag geen sprake zijn van exploitatietekort.

Geen of weinig kans

Als u of uw project niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden hoeft u een aanvraag niet te overwegen. Een aanvraag is ook overbodig als het project betaald kan worden uit eigen exploitatie of het eigen vermogen; of als het gaat om de productie van een jubileumboek. Verder zijn wij terughoudend bij aanvragen voor vakanties en andere activiteiten waarbij ontspanning het hoofddeel vormt.

Komt uw project in aanmerking?

Wilt u direct weten of uw project of initiatief kans maakt voor een bijdrage van het Haags Groene Kruis Fonds? Doe dan een quickscan en beantwoord de vragen. Is de uitkomst positief, dan kunt u direct een aanvraag doen.