Projectvoorbeelden

Aan wat voor projecten kunt u denken? Wat voor projectaanvragen kwamen de laatste tijd in aanmerking voor een bijdrage?

Om u een idee te geven hebben we enkele voorbeelden uitgewerkt ter illustratie:

  • De BelevenisTafel, voor ouderen
  • Mijn IDxx , voor meisjes in de hoogste groepen basisschool en eerste klassen voortgezet onderwijs
  • Maatjesprojecten, voor slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld en voor zorgwekkende zorgmijders
  • Met de inzet van vrijwilligers; activiteiten voor ouderen en mensen van niet-Nederlandse afkomst.

Vernieuwend denken

Binnen de aandachtsgebieden zorg en welzijn zijn nog veel meer mogelijkheden. Deze projecten heeft het Haags Groene Kruis Fonds positief beoordeeld, mede omdat sommige een vernieuwende invalshoek hadden. Wij nodigen u ook uit vernieuwend te denken en te werken als het om zorg en welzijn gaat. Net zoals de vroegere kruisvereniging de uitvoering van taken aanpaste aan de vraag van de tijd.