Inzet van vrijwilligers

"Een wandelclub, daarvoor zouden heel wat ouderen in ons woonzorgcentrum direct inschrijven! Maar de menskracht ontbreekt om het te organiseren. Kunnen jullie helpen?"

Den Haag Cares wilde zeker helpen door het plaatsen van de activiteit op de online vrijwilligerskalender. Hierop staan allerlei activiteiten van maatschappelijke organisaties waar extra vrijwilligers voor nodig zijn. Den Haag Cares vroeg hierbij ondersteuning aan bij het Haags Groene Kruis Fonds. Een bijdrage om deze activiteit te organiseren, om creatieve middagen te organiseren, de bingo nieuw leven in te blazen, allemaal bedoeld voor ouderen, met inzet van flexibele vrijwilligers. Voor migranten vroeg Den Haag Cares ondersteuning voor taal- of fietslessen en tuinieren in de buurt. Het Haags Groene Kruis Fonds vond voldoende grond om de aanvraag positief te waarderen.

Waarom maakten deze projecten kans?

De extra persoonlijke aandacht die de vrijwilligers geven, doet mensen met achterstand binnen of tot de samenleving goed. Door samen activiteiten te ondernemen blijven bijvoorbeeld ouderen actief en betrokken. Tijdens de taal- of fietslessen voor migranten komen mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact, maken kennis met elkaars wereld en krijgen zo meer begrip voor elkaar. Ook het innovatieve karakter waarbij de flexibele vrijwilliger zich online kan inschrijven voor activiteiten voor activiteiten was een positief punt bij de beoordeling.