Maatjesprojecten 2GO en Over de Drempel

"Vrijwilliger zijn bij Over de Drempel vraagt om mensen die stevig in hun schoenen staan en de juiste vaardigehden in huis hebben. De maatjes van Over de Drempel worden daarom intensief begeleid. Naast de introductietraining en zeven intervisiebijeenkomsten, organiseren we ieder jaar een themadag. Voor beide vragen we uw financiële steun." (uit het projectplan)

STEK, voor stad en kerk, vroeg voor de periode van drie jaar een bijdrage aan voor uitvoering van verschillende ‘maatjesprojecten’. Over de drempel verbindt vrijwilligers met ‘zorgwekkende zorgmijders’. 2GO is de overkoepelende naam voor twee projecten, een voor slachtoffers van mensenhandel, en een voor slachtoffers van huiselijk geweld. Omdat vrijwilligers de basis zijn van al deze maatjesprojecten zijn training, begeleiding én werving nadrukkelijke onderdelen van de projectplannen.

Sterke punten

Het Haags Groene Kruis Fonds heeft de aanvraag positief beoordeeld. De maatjesprojecten gaan uit van de wil van deelnemers - cliënten en vrijwilligers -  om zich volledig in te zetten. Dat uitgangspunt sprak ons aan. Ook de gerichtheid van de intensieve training van de vrijwilligers, opleiden tot zelfstandige begeleiders van hun maatjes, gold als een sterk punt.