Mijn IDxx

"Ik denk positiever over mezelf dan voorheen. Hierdoor merk ik dat ik meer zelfvertrouwen heb. Dat is heel fijn!"

"Ik heb ingezien dat iedereen anders kan kijken naar hetzelfde of naar dezelfde persoon."

Dit zijn twee van de enthousiaste uitspraken die meisjes deden nadat ze hadden meegedaan aan project Mijn IDxx. Een pilotproject waarvoor Buurthuis Mandelaplein in Transvaalkwartier een financiële bijdrage had aangevraagd bij het Haags Groene Kruis Fonds. Waaraan we met plezier gehoor hebben gegeven.

Over identiteit en mentale weerbaarheid

Leerlingen van twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs - alle in Transvaalkwartier - deden mee aan het project, speciaal voor meisjes (de xx staan voor het symbool van het X-chromosoom van meisjes). Centraal thema was 'kennismaken'. Wekelijks kwamen in acht bijeenkomsten de vaste thema’s identiteit en mentale weerbaarheid aan bod in spelvormen en opdrachten. Deelnemers waren meisjes van Nederlandse en van niet-Nederlandse afkomst.

Positieve ervaringen

Na deelname gaven de meesten aan beter 'in hun vel' te zitten, beter te kijken en te luisteren, bewuster te denken en beter zaken aan te voelen. Zij vonden het project leerzaam én goed om zichzelf beter te leren kennen. Allemaal waren ze in voor een vervolg. Het meest effectief was het project bij de basisscholen.

Sterke punten

Door samen te werken met scholen wist Buurthuis Mandelaplein jonge meisjes van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst te bereiken, (eind basisschool en begin voortgezet onderwijs). Die samenwerking was een sterk argument. Het pilotproject richtte zich op identiteit en mentale weerbaarheid en onderzocht wat wel en niet zou aanslaan. De pilotvorm was daarbij goed gekozen. Inmiddels is de pilot zeer positief beoordeeld door de scholen, de meiden en de ouders en wordt geprobeerd een continue lijn te maken.