Nieuwsbericht

Door corona zijn veel van de activiteiten die gesteund worden door het Haags Groene Kruis Fonds in andere vorm voortgezet of zelfs vertraagd.
Een feestelijk moment was 28 mei 2021 met de presentate van een bus voor personenvervoer van de locaties Huize Royal en Maison Gaspard de Coligny van Saffier. Samen met andere fondsen heeft het Haags Groene Kruis Fonds bijgedragen aan de aanschaf van de bus. 
En voor het eerst was er weer een feestelijk samenzijn.

Een ander mooi moment waren de Special Olympics 2021 die in Den Haag plaatsvonden. Via diverse online kanalen hebben we mee kunnen leven.

En een bijdrage die we onlangs hebben gedaan voor slaapzakken voor daklozen in Den Haag.