Jaarverslag

Met plezier presenteren we u het jaarverslag over 2022

Een actief fonds

In het jaarbericht leest u over het reilen en zeilen van Het Haags Groene Kruis Fonds in het afgelopen jaar. Over doelstelling en de maatschappelijke omgeving, die invloed heeft op ons handelen. Natuurlijk over de inkomsten en uitgaven, het beheer van het vermogen, en over de donaties die we verstrekt hebben. Maar ook leest u over de samenstelling van het bestuur en adviescommissie; wat zij doen en welke regels ze aanhouden. Kortom, een overzicht van een actief fonds.

Het Jaarverslag 2022  en  het  Projectenoverzicht 2022  zijn beschikbaar als pdf.