Jaarverslag

Met plezier presenteren we u het jaarverslag over 2020.

Een actief fonds

In het jaarbericht leest u over het reilen en zeilen van Het Haags Groene Kruis Fonds in het afgelopen jaar. Over doelstelling en de maatschappelijke omgeving, die invloed heeft op ons handelen. Natuurlijk over de inkomsten en uitgaven, het beheer van het vermogen, en over de donaties die we verstrekt hebben. Maar ook leest u over de samenstelling van het bestuur en adviescommissie; wat zij precies doen en welke regels ze aanhouden. Kortom, een mooi beeld van een actief fonds.

Het jaarverslag en overzicht donaties zijn beschikbaar als PDF.