Geschiedenis

Misschien kent u het ‘Haagse Groene Kruis’ nog wel uit vroeger tijden. Een vereniging waarvan je lid werd als je bijvoorbeeld kraam- of gezinszorg nodig had. Toen de financiële structuur van de gezondheidszorg en welzijn veranderde, werd de vereniging omgezet in een stichting: het Haags Groene Kruis Fonds.

Ontstaan uit een kruisvereniging

Het ‘Haagse Groene Kruis’ was een vereniging, opgericht in 1901, die gezinnen bijstond als het ging om gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Om in aanmerking te komen voor de diensten van het Groene Kruis moest een gezin wel lid zijn van de vereniging. Dan konden ze een beroep doen op wijkverpleging, gezinszorg, kraamzorg en kinderopvang. Voor baby’s en peuters waren er consultatiebureaus.

Veranderingen

In de jaren negentig van de vorige eeuw veranderde de financiering van zorg en maatschappelijke dienstverlening. Ze werden voortaan betaald uit publieke middelen. Daarmee verviel de reden voor gezinnen om lid te zijn van een kruisvereniging.

Vereniging wordt stichting

Het bestuur heeft in 1997 de vereniging omgezet in een stichting: het Haags Groene Kruis Fonds. Zo werd het vermogen veilig gesteld om initiatieven en projecten te kunnen ondersteunen die in lijn van de voormalige vereniging liggen.

En omdat het vermogen was opgebouwd door voormalige leden van de kruisvereniging uit Den Haag, zou het fonds zich beperken tot initiatieven in Den Haag.