Bestuur en adviescommissie

Het Haags Groene Kruis Fonds geeft financiële steun aan projecten op het gebied van zorg en welzijn in Den Haag. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en kent de bijdragen toe, bijgestaan door een adviescommissie.

Bestuur

Het bestuur telt vijf leden: de heer H. Roskam (voorzitter), mevrouw F.L. van Leeuwen (vice-voorzitter), de heer E. Spanjaard (penningmeester), mevrouw H.F. van Haaften(secretaris) en mevrouw mr M.C. de Gier (bestuurslid).

Hun benoeming geldt voor bepaalde tijd. Daarna is herbenoeming mogelijk. Zij komen komt vijf à zes keer per jaar bij elkaar. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Adviescommissie

Een commissie van deskundigen op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening adviseert het bestuur bij het beoordelen van de aanvragen.

Deze adviescommissie bestaat uit de volgende leden: mevrouw S. Filali, mevrouw D. Resmann, de heer M. Nivard en de heer D. Waarsenburg.

ANBI en FIN

Stichting Haags Groene Kruis Fonds heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fonds is lid van de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft daarmee de gedragscode van FIN.